JZU Dom zdravlja Bijelo Polje imao je predstavnike na seminaru "Nova finansijska pomoć EU - regionalne mogućnosti i pisanje projekata",koji je održan na Zlatiboru od 13.04. - 15.04.2022. godine.

Naši zaposleni su prošli obuku organizovanu kroz radionice, praktičan način rada nakon čega su dobili sertifikate.

Teme seminara su bile: izvori finansiranje, Međunarodni fondovi, IPA i CBC prekogranična saradnja, EU javne nabavke, prag procedure i pravila pripreme tenderskog paketa.