Psihološkinja Nataša Vuković i specijalistkinja psihijatrije  Mirjana Varagić  iz bjelopoljskog Doma zdravlja, uspješno su, početkom marta,  završile obuku za rad sa počiniocima nasilja i sprovođenje psihosocijalnog tretmana nasilnika, koju je organizovao SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja, a uz podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Gostujući tim povodom u emisiji “Tajne zdravlja” Radija Bijelo Polje, Vuković je kazala da je obuka je sprovedena u cilju jačanja institucionalnih mehanizama zaštite žrtava nasilja u porodici u zdravstvenom sistemu, a kroz uspostavljanje programa psihosocijalnog tretmana nasilnika u skladu sa zakonom i integracijama Ministarstva zdravlja.

“Svrha psihosocijalnog tretmana je eliminisanje uzroka koji dovode do nasilnog ponašanja, što se postiže učenjem regulacije emocionalne napetosti, učenjem socijalnih vještina, psihoedukacijom o posljedicama nasilja i promjenom uvjerenja koja doprinose nasilju. Sve  se to radi u cilju zaštite žrtava i to na način, da se kroz pomenuti program radi na promjeni ponašanja nasilnika, da ne bi došlo do ponavljanja nasilja i da bi se žrtve na najbolji mogući način zaštitile”, istakla je Vuković.

Ona je objasnila i da će broj klijenata, odnosno nasilnika koji će proći kroz psihosocijalni tretman, zavisti od broja sudskih odluka.

„Sud mora da donese mjeru obaveznog psihosocijalnog tretmana nasilnika,  pa se nadam da će obuke biti organizovana i za sudije, jer smatram da  još uvijek ne koriste dovoljno mogućnost izricanja zaštitnih mjera kada je u pitanju nasilje nad ženama i nasilje u porodici“, dodala je Vuković.

Napomenula je da će primjenu programa psihosocijalnog tretmana nasilnika  koji je u skladu sa zakonom i integracijama Ministarstva zdravlja, pratiti i specijalni protokol.

„Vodićemo evidenciju o broju klijenata, evidentiraćemo one koji uspješno prođu program, a ukoliko bude onih koji ne poštuju pravila ponašanja i vidimo da nema efekta u promjeni načina razmišljanja, nadležnim ustanovama, u ovoj slučaju Sudu, slaćemo i dopise, pa će se zaštitna mjera preinačiti u prekršajnu ili pak krivičnu“, poručila je Vuković. Ona je saopštila da će se program psihosocijalnog tretmana nasilnika sprovoditi u Centru za mentalno zdravlje, koji funkcioniše pri Domu zdravlja, ističući da imaju sve neophodne kapacitete.

“U realizaciji programa učestvovaće psihijatar, psiholog i socijalni radnik, a nasilnici će na tretman biti upućivani izrečenom sudskom odlukom, što je jedna od mjera propisana Zakonom o  zabrani nasilja u porodici, i radiće se individualno i grupno, zavisno od broja učesnika“, navela je psihološkinja Vuković.