U sanitetskom transportu zaposlena su 4 vozača. Vozači obavljaju  transporte pacijenata na području Crne Gore po nalozima izabranih doktora i komisije Fonda zdravstvenog osiguranja Crne Gore kada je potrebna rehabilitacija pacijenata.

Transporti se obavljaju sa ukupno 3 vozila sa kojima Dom zdravlja Bijelo Polje raspolaže.

U izuzetnim slučajevima transport se može obaviti i van granica Crne Gore uz saglasnost i odobrenje direktora ustanove.

Pored navedenih transporta vozači su obavezni obavljati kućne posjete koje zakažu izabrani doktori sa vozilima namijenjenim za obavljanje tih poslova.

SANITETSKI TRANSPORT

Radno vrijeme: 07.00h do 14.00h dežurstva: 07.00h do 21.00h

Kontakt telefon: +382 050 432 327 lokal 1110

                          +382 68 783 802