Red.
br.
Služba Fixni
+382 (0)50
Mobilni
1 Glavna sestra 431 922  
2 Sekretarica / fax 432 149  
3 Sekretarica - centrala 432 327  
4 Pravna služba  431 256  
5 Šef računovodstva 432 545  
6 Ljekarska uvjerenja - Medicina rada   069 333 159
7 ID za djecu - Pedijatrija 432 372  
8 ID za odrasle - Opšta služba 431 150  
9 ID za odrasle - Medicina rada 435 187  
10 ID za odrasle - Odgovorna sestra 435 165  
11 ID za žene - Ginekologija 431 165  
12 Oftalmološka ambulanta 435 197  
13 Apoteka 435 184  
14 Centar za mentalno zdravlje -psihijatrija 435 185  
15 Centar za djecu sa posebnim potrebama 435 166  
16 Patronaža 435 186  
17 Mikrobiologija - novi objekat 435 182  
18 Centar za plućne bolesti 486 096  
19 Mikrobiologija 486 095  
20 Fizikalna medicina 486 101  
21 Laboratorija - Medanovići (Bolnička) 486 093  
22 Ambulanta Rasovo 482 318  
23 Ambulanta Njegnjevo 477 493  
24 Ambulanta Tomaševo 478 855  
25 Ambulanta Bistrica 471 044  
26 Ambulanta Lozna 475 040  
27 Ambulanta Kanje 479 202  
28 Ambulanta Zaton 475 171  
29 Ambulanta Pavino Polje 476 776  
30 Ambulanta Bliškovo   069 449 190
31 Ambulanta Sušica   069 631 533
32 Ambulanta Godijevo   068 826 376
33 Ambulanta Crhalj   069 449 190
34 Ambulanta Goduša   069 346 629
35 Zaštitnik prava pacijenata 435 187 069 447 688
36 Predsjednica Komisije za kontrolu kvaliteta 435 187 067 300 543
069 635 202
37 Sanitetski prevoz 432 327

068 783 809
38 PR USTANOVE   

069 555 789