07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA DJECU
I smjena 07h do 14h, pauza od 09:30h do 10h, II smjena 14h do 21h, pauza 17:30h do 18h (NEDELJOM: 07h do 14h) 

izabrani doktor medicinska sestra mobilni telefon
dr Julija Bošković Anka Lukovac  069 051 025
dr Majda Dobardžić Adela Idrizović  069 051 026
dr Nevzeta Agić Velka Knežević  069 051 034
dr Maida Kučević Zorica Ljujić  069 051 035
dr Remka Međedović Stojanka Femić  069 051 036
dr Mirela Redžepagić Banda Belma Kovačević 069 051 037