Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite je stručno tijelo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Domu zdravlja.

Komisija donosi godišnji program provjere kvaliteta stručnog rada u  Domu zdravlja.

Članovi Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite su:

  1. Dr Violeta Piper, specijalista opšte medicine,
  2. Dr Majda Dobardžić, specijalista pedijatar,
  3. Dr Marina Kljajević, specijalista opšte medicine,
  4. Prim. dr Mevlida Gusinjac, specijalista medicine rada,
  5. Prim. dr Lidija Delević, specijalista medicine rada,
  6. Vesna Raosavljević, glavna/viša medicinska sestra.

Predsjednica Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite je

Prim. dr sci med Alma Bajramspahić, spec. medicine rada,

Preuzmite planove i izvještaje Komisije: Dokumenta komisije