U Intemističkoj ambulanti Doma zdravlja Bijelo Polje ordinira specijalista interne medicine i medicinska sestra.

 

ORDINIRAJUĆI DOKTOR:

• dr.Marko Simonović  -spec, interne medicine

• Medicinska sestra: Anastasija Šunjevarić

 

U internističkoj ambulanti pored redovnih specijalističkih pregleda obavljaju se i neinvazivne dijagnostičke procedure:

• Holter-TA

 

INTERNISTIČKA AMBULANTA

Radno vrijeme : prva smjena 07h – 15h
Kontakt telefon: 050/471 – 496