Finansijski plan za 2019. godinu
Plan upravljanja medicinskim otpadom
Plan integriteta JZU Dom zdravlja Bijelo Polje 2021/22. godine
Plan integriteta JZU Dom zdravlja Bijelo Polje 2018/19. godine
Plan integriteta JZU Dom zdravlja Bijelo Polje 2016/17. godine