• dr Aleksandar Jeknić, spec.epidemiolog (načelnik službe)
  • dr Admir Šabanović, epidemiolog
  • dr Ifeta Erović, spec.higijene

 

Higijensko-epidemiološka služba u Domu zdravlja u Bijelo Polju postoji od 1973.godine. HE služba se bavi prevencijom, očuvanjem i unapređenjem zdravlja ljudi i sredine u kojoj oni žive i rade. Svoj rad HE služba kroz djelatnost higijene ostvaruje monitoringom resursa životne sredine, a prije svega vode za piće, vode za rekreaciju, životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, praćenjem higijensko-sanitarnih uslova u ustanovama od javnog značaja kao i unapređenjem ishrane.  

 

Kroz djelatnost epidemiologije HE služba, sprovodi nadzor nad zaraznim bolestima, koordinira i sprovodi imunizaciju po epidemiološkim indikacijama, nadzor nad akcidentima (ujedi životinja i povrede na injekcione igle), sanitarne preglede. U okviru preventivno-medicinske zaštite HE služba ima važnu ulogu u vanrednim situacijama.  

 

• Pružanje usluga u programu suzbijanja širenja zaraznih bolesti 

• Higijensko-sanitarni nadzor nad objektima od značaja. 

• Zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze iz zemalja u kojima ima kolere,kuge,žute groznice,virusnih hemoragiskih groznica i malarije. 

• Obavljanje zdravstveno-sanitarnih pregleda zaposlenih u kontaktu sa hranom radi sprečavanja nastanka zaraznih bolesti ,bolesti koje se prenose namirnicama,vodom za piće,gnojna oboljenja kože,sluzokože i sl.

• Izdavanje sanitarnih knjižica 

• Praćenje ekoloških faktora rizika sa aspekta zagađenosti,vazduha, vode, zemljišta, namirnica,kontrola higijene kod školske i predškolske djece i sl.

• Stara se o zaštiti životne sredine 

• Spec.higijene obavlja poslove nutricioniste

 

Zdravstveno sanitarni pregledi određenih kategorija zaposlenih obavljaju se:

radnim danima od  od 7:00 – 9:00 h

Potrebno je donijeti:

– sanitarnu knjižicu uredno ispunjenu sa svim podacima i fotografijom
– primjerak uplatnice

 Broj žiro računa : 530-3778-28 ( NLB  )


Cijena pregleda zavisi od određenih kategorija zaposlenih:

Proizvodnja i promet životnih mamirnica i snabdijevanje građana vodom za piće: 32€

Zaposleni u zdravstvenim ustanovama, predškolskim, školskim i drugim ustanovama, domovima za stara lica i proizvodnji i prometu ljekova: 20€

Zaposleni koji rade na zdravstvenim pregledima u ambulantama i laboratorijama, održavanju higijene kao i frizerski i kozmetičarski saloni: 15€

Prilikom obavljanja zdravstveno sanitarnog pregleda mora se lično prisustvovati pregledu, kao i prilikom podizanja sanitarne knjižice zbog pregleda na gnojna i parizatalna oboljenja kože i pregled suznica.

Izdavanje sanitarnih knjižica je: svakim radnim danom od 07-9:00 h