TEME:
• Sve o dojenju – porođaj nešto najvrednije što možete dati svojoj bebi;
• Babinje – post poro]ajni period; problemi nakon porođaja (prevencija, prepoznati simptome i poremećaje);
• Savjet psihologa za brži oporavak poslije porođaja i vraćanje svakodnevnim obavezama.
CILJ ŠKOLE ZA TRUDNICE: Adekvatna psiho-fizička priprema za porođaj

TEME O KOJIMA SE RAZGOVARA U OKVIRU SAVJETOVALIŠTA ZA TRUDNICE:

• Praćenje trudnoće

• Psiho-fizičke promjene tokom trudnoće

• Ishrana i njega trudnice

• Štetnost pušenja, alkohola, ljekova… tokom trudnoće

• Tok porođaja

• Podrška pri porođaju

• Psihološki aspekti trudnoće, porođaja, uloga oca i roditeljstvo

• Važnost i praksa dojenja – Deset koraka ka uspješnom dojenju (realizuju se u okviru inicijative “Bolnica po mjeri majki i beba” -SZO i UNICEF)

• Pripreme za dolazak bebe

• Fizičke pripreme za porođaj (vježbe disanja, vježbe mišićne relaksacije)

 

U SAVJETOVALIŠTU ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE RADE:

Ginekolog i Visoka medicinska sestra