Kalendar redovne vakcinacije za 2023. godinu
Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse
Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji crne gore za 2023. godinu
Vodič za pristup informacijama u posjedu zdravsvene ustanove Dom zdravlja Bijelo Polje
Uputstvo o načinu izdavanja lijeka Buprenorfin
Smjernice za farmakoterapiju opijatskih zavisnika Buprenorfinom