Dom zdravlja Bijelo Polje


Svečano otvaranje nove zgrade Doma zdravlja Bijelo Polje


Sabor ljekara 2016


Kolektivni izlet na Zlatibor


Sabor ljekara