Prva pisana dokumentacija o organizaciji zdravstvene zaštite u Bijelom Polju postoje u izvještajima sanitetskog odjeljenja Kraljevine Crne Gore 1913.godine. U Bijelom Polju od 1914.godine nalazila se vojna bolnica.

Prva bolnica u Bijelom Polju, kapaciteta 30 kreveta, osnovana je 1923 godine i bila je smještena u barakama u Nikoljcu.

Prva apoteka u Bijelom Polju je osnovana 1929.godine. 1932.godine je osnovana Zdravstvena stanica. Poslije rata bolnica je bila smještena u kuci Bulatovica. 1953.godine pri Zdravstvenoj stanici osnovan je kožno-venerični dispanzer. Nova bolnica na Medanovićima je podignuta 1953.godine kapaciteta 150 kreveta, gdje su bila odjeljenja: interno, hirurško, dječje, infektivno i porodilište.

Dječji dispanzer je počeo sa radom 1956.godine, u adaptiranim prostorijama, pored bivše Apoteke, na mjestu gdje se sada nalazi zgrada opštine. 1957.godine je izgrađen centar za majku i dijete u naselju Pruška, gdje su kasnije smještene sve službe Doma zdravlja 1962.godine integracijom Doma zdravlja, Bolnice i Apoteke formiran je Medicinski Centar. Od 31.08.1991.god. Dom zdravlja Bijelo Polje je registrovan i funkcioniše kao JZU.