Na linku ispod je brošura koju je pripremila Regionalna kancelarija za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije

Brošura - Podrška samostalnoj rehabilitaciji nakon bolesti povezane sa COVID-19