U Dom zdravlja Bijelo Polje Prim.dr Majda Dobardžić održala je predavanje na temu „Unapređenje reproduktivnog zdravlja romskih žena“. Pored unapređenja zdravlja Romkinja, cilj ovog predavanja je i povećanje dostupnosti i korišćenja zdravstvene zaštite kao i promjena ponašanja u vezi sa očuvanjem zdravlja i planiranjem porodice.