NLB Banka povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa je 19.11.2019. godine u periodu od 11h do 14h organizovla NLB Dan za penzionere.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Domu zdravlja Bijelo Polje počeće u utorak, 12. novembra 2019.godine.

Pravovremeno otkrivanje uzroka i uključivanje djeteta u terapiju može da spriječi ili otkloni jezičko-govorni poremećaj. Poremećaji govorno-jezičkog aparata kod djece sve su učestaliji, a nerijetko se dešava da se neki problem sa govorom primijeti tek onda, kada dijeti krene u prvi razred osnovne škole.

U Dom zdravlja Bijelo Polje Prim.dr Majda Dobardžić održala je predavanje na temu „Unapređenje reproduktivnog zdravlja romskih žena“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore - Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima je, u saradnji sa Upravom za kadrove, u Bijelom Polju 23.10.2019. godine odražao seminar pod nazivom: "Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima" . 

GALERIJA

Back to Top