07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
I smjena 07h do 14h, pauza od 09:30h do 10h, II smjena 14h do 21h, pauza 17:30h do 18h

izabrani doktor medicinska sestra mobilni telefon fiksni telefon
dr Lidija Delević  ms Ljiljana Marinković  069 051 001  
dr Alma Bajramspahić ms Radmila Sekulić  069 051 002  
dr Dalmir Ćorović ms Muradija Kijamet  069 051 021  
dr Meliha Nasufović ms Radmila Knežević  069 051 022  
dr Snežana Vuković ms Semija Ećo  069 051 024

050-431-150

(birajte broj 7)

dr Admir Hasić ms Lidija Konatar  069 051 013

050-431-150

(birajte broj 7)

dr Ljiljana Radović ms Biljana Rakonjac  069 051 019

050-431-150

(birajte broj 6)

dr Lidija Kosović ms Ifeta Mehović  069 051 006

050-431-150

 (birajte broj 4)

dr Violeta Piper ms Vesna Bulatović  069 051 018

050-431-150 

(birajte broj 5)

dr Nikola Raosavljević ms Radosava Mrdak  069 051 003

050-431-150

 (birajte broj 1)

dr Sanja Gutić Božović ms Blagica Nedović  069 051 004

050-431-150 

(birajte broj 2)

dr Sonja Veličković ms Sonja Marinac  069 051 023

050-431-150 

(birajte broj 8)

 dr Milinko Popović  ms Sabina Šećerović  069 051 014

050-431-150 

(birajte broj 9)

 

IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE TERENSKE AMBULANTE

  Ambulanta Izabrani doktor Medicinska sestra Kontakt telefon
1. Rasovo doktor u zamjeni ms Nada Šebek 050-482-318
2. Njegnjevo dr Tamara Tumbas mt Dragan Cubović 050-477-493
3. Kanje dr Tamara Tumbas ms Kataraina Novović 050-479-202
4. Bistrica dr Tamara Tumbas ms Kataraina Novović 050-471-044
5. Zaton doktor u zamjeni ms Selima Krivošić 050-475-171
6. Goduša doktor u zamjeni mt Hamdija Adrović 069-346-629
7. Crhalj doktor u zamjeni ms Sabaheta Adrović 069-631-533
8. Lozna doktor u zamjeni ms Senadija Korać 050-475-040
9. Godijevo doktor u zamjeni mt Hamdija Adrović 068-826-376
10. Sušica doktor u zamjeni ms Sabaheta Adrović 069-631-533
11. Tomaševo dr Tatjana Šćepanović ms Svetlana Pejović 050-478-855
12. Pavino Polje dr Tatjana Šćepanović ms Ljiljana Živković 050-476-446
13. Bliškovo dr Tatjana Šćepanović ms Slađana Ćinćur 069-449-190