Terenske ambulante

  Ambulanta Izabrani doktor Medicinska sestra Kontakt telefon
1. Rasovo dr Nađa Bošković ms Nada Šebek 050-482-318
2. Njegnjevo dr Marko Simonović mt Dragan Cubović 050-477-493
3. Kanje dr Marko Simonović ms Jasmina Suljević 050-479-202
4. Bistrica dr Marko Simonović mt Ferik Čindrak 050-471-044
5. Zaton dr Admir Hasić ms Selima Krivošić 050-475-171
6. Goduša dr Admir Hasić mt Hamdija Adrović 069-346-629
7. Crhalj dr Admir Hasić ms Sabaheta Adrović 069-631-533
8. Lozna dr Admir Hasić ms Senadija Korać 050-475-040
9. Godijevo dr Admir Hasić mt Hamdija Adrović 068-826-376
10. Tomaševo dr Miloš Raičević ms Svetlana Pejović 050-478-855
11. Pavino Polje dr Miloš Raičević ms Ljiljana Živković 050-476-446
12. Sušica dr Admir Hasić ms Sabaheta Adrović 069-631-533
10. Bliškovo dr Miloš Raičević ms Slađana Ćinćur 069-449-190

 

 

Ljekari na specijalizaciji iz porodične medicine
Dr Ivana Perović
Dr Tatjana Šžepanović
Dr Dalmir Ćorović