Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost
Etički kodeks
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja – Bijelo Polje
Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja 
Statut JZU Dom zdravlja Bijelo Polje