Doktori Doma zdravlja Bijelo Polje

R. br.

PREZIME i IME

SPECIJALNOST

ORG.CJELINA

NAPOMENA

1

Delević Lidija prim

medicina rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZABRANI DOKTORI ZA ODRASLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spec. por.med

2

Bajramspahić  Alma prim

medicina rada

Spec. por.med

3

Mešter Kljajević Marina

opšta medicina

 

4

Piper Violeta

opšta medicina

 

6

Raosavljević Nikola

opšta medicina

 

7

Gutić Božović Sanja

opšta medicina

 

9

Kosović Lidija

opšta medicina

 

11

Vuković Bulajić Anđa

doktor medicine

 

12

Ćorović Nataša

doktor medicine

 

13

Tumbas Tamara

doktor medicine

 

18

Šćepanović Tatjana

doktor medicine

 

Specijalizanti porodične   medicine

 

 

20

Ćorović Dalmir

doktor medicine

 

21

Hasić Admir

doktor medicine

 
22

Jeremić Snežana

doktor medicine

 
23

Kovačević Sonja

doktor medicine

 

24

Dobardžić Majda prim

pedijatar

IZABRANI DOKTORI  ZA DJECU

DIREKTORICA

25

Bošković Julija prim

pedijatar

 

26

Kučević Maida

pedijatar

 

27

Međedović Remka

pedijatar

 

28

Agić Nevzeta

pedijatar

 

30

Erović Ismihana

pedijatar

 

32

Konatar Gordana

psihijatar

Centar za   mentalno zdravlje

 

33

Varagić Mirjana

psihijatar

 

34

Jeknić Aleksandar

Epidemiolog

HES

 

35

Šabanović Admir

Epidemiolog

 

36

Erović Ifeta

Spec.higijene

 

38

Nišavić Radosav

pneumoftiziolog

 

 

39

Nanevski   Slobodan

mikrobiolog

Centar za   dijagnostiku

 

40

Martinović Adisa

Doktor medicine

Specijalizant mikrobilogije