Pravovremeno otkrivanje uzroka i uključivanje djeteta u terapiju može da spriječi ili otkloni jezičko-govorni poremećaj. Poremećaji govorno-jezičkog aparata kod djece sve su učestaliji, a nerijetko se dešava da se neki problem sa govorom primijeti tek onda, kada dijeti krene u prvi razred osnovne škole.

Roditelji se često kasno jave stručnjaku, negdje pred upis u školu kada dođu kod izabranog pedijatra. Dijete sa pet i po godina treba svaki glas da izgovara pravilno, a svaka ostupanja koja se javljaju nakon tog uzrasta, zahtijevaju logopedski tretman, kazala je logopedica Doma zdravlja Jelena Spurnić-Žižić, gostujući u emisiji “Tajne zdravlja” Radija Bijelo Polje. Opširnije u audio zapisu emisije.