Ministarstvo zdravlja Crne Gore podržalo je projekat „Program razmjene iskustava 2019“

u okviru kojeg studenti završnih godina medicine iz Turske i Crne Gore obilaze stanovništvo u sjevernom dijelu zemlje i tamo obavljaju preventivne zdravstvene preglede. Ministar zdravlja Kenan Hrapović je u JZU Dom zdravlja Bijelo Polje 26.07.2019. godine, razgovarao sa učesnicima projekta studentima završnih godina medicine iz Turske i Crne Gore.

Pod nadzorom crnogorskog medicinskog tima, crnogorski i turski studenti medicine vrše preglede i prikupljaju informacije o zdravstvenom stanju stanovništva, koji će biti dostavljen crnogorskim zdravstvenim institucijama.

Koordinator agencije TIKA Enver Resulogulari saopštio je da će se projekat nastaviti i naredne godine sa tendencijom širenja i na ostale gradove. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i u narednom periodu će se nastaviti aktivnosti na drugim projektima, koji za cilj imaju promociju zdravstva i javnog zdravlja, zdravstvenu pomoć građanima, uz dodatno unapređenje praktičnih medicinskih znanja studenata završnih godina Medicinskog fakulteta.