Edukaciju ultrazvuk kukova kod djece do navršene jedne godine života su sproveli predavač prof. dr Dragoslav Nenezić i edukator dr Nenad Sorat, u organizaciji Ministarstva zdravlja i Kliničkog centra Crne Gore.

Sve u cilju jačanja primarnog nivoa zdravstvene zaštite i preventivnih pregleda, kako bi se spriječile posljedice kasno otkrivenih bolesti. Obuku koja je organizovana u Kliničkom centru Crne Gore, za sprovođenje ultrazvučnog pregleda kukova kod beba, iz naše ustanove uspješno je završila pedijatar dr Remka Međedović.