Održano predavanje u okviru Savjetovališta za trudnice Doma zdravlja Bijelo Polje. Stručni tim koji je trudnicama dao brojne  savjete činili su ginekolog Spec.dr Adnan Striković i ms. Radmila Poleksić.

Teme predavanja su bile: psihofizička priprema trudnice za porođaj, značaj epiduralne anestezije, pravilno dojenje i higijena porodilja i beba. Tokom interaktivnog predavanja, zanimljive teme podstakle su prisutne trudnice da postavljaju pitanja u vezi sa pravilnim načinom ishrane tokom devet meseci, ali i nakon rođenja djeteta.