JAVNI POZIV

za izdavanje u zakup prostora, prikupljanjem ponuda

Zainteresovani subjekti detalje o Javnom pozivu, uslove i rokove podnošenja ponuda mogu preuzeti klikom na link:

JAVNI POZIV - DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA