Projekat ,,Angažovanje zajednice za povećanje broja rutinskih imunizacija u zajednicama Roma u opštini Bijelo Polje“ koji je realizovan tokom ovog mjeseca Dom zdravlja Bijelo Polje uz podršku UNICEF-a

ima za opšti cilj osnaživanje romskih zajednica i porodica – roditelja i djece, i unapređenje njihove integracije u Opštini Bijelo Polje kroz podizanje svijesti o značaju prevencije bolesti, izgradnju partnerstava i veću dostupnost romskim zajednicama savjetovališta za imunizaciju kao i medecinske usluge u zajednicama u kojima žive.

Na kraju projekta želimo da upoznamo stručnu i drugu zainteresovanu javnost o postignućima koje smo ostvarili tokom realizacije projekta.

Naime u okviru projektnih aktivnosti bilo je uključeno 85 odraslih osoba iz lokalne romske zajednice, a kroz panel diskusiju i 4 radionice na temu opšteg zdravlja pripadnika romske zajednice sa posebnim akcentom na imunizaciju.

Takođe u okviru projekta radna grupa Doma zdravlja kreirala je nacrt strategije za unapređenje zdravlja u lokalnoj romskoj zajednici.

Kroz projektnu aktivnost ,,Izgradnja kapaciteta zdravstvenih radnika na prvoj liniji pružanja zdravstvenih usluga“, ojačali smo ljudske  kapacitete Doma zdravlja tako što je 5 ljekara Doma zdravlja učestvovalo na trodnevnom seminaru u Bečićima na temu iz oblasti imunizacije, kao i kroz predavanje, a 30 zaposlenih medicinskih radnika iz Doma zdravlja su prisustvovali predavanju na temu inovacije iz oblasti imunizacije.

Jedna od ključnih aktivnosti ovog projekta je pregled i imunizacija djece u samim bjelopoljskim romskim naseljima. Zbog prisutne epidemije virusa broj rutinskih imunizacija kod ove djece nije bio na projektovanom nivou ali se možemo pohvaliti da je nakon ove akcije broj vakcinisane djece u romskoj zajednici povećan za 20%.

Posebna vrijednost ovog projekta ogleda se uangažmanu 4 medijatorke pripadnice romske zajednice koje su direktno doprinijele odličnnoj saradnji i povjerenju između zaposlenih i pripadnika romske zajednice. 

Na kraju želim da se zahvalim svim zaposlenim iz JZU Dom zdravlja Bijelo Polje na učešću, profesionalnosti a posebno na visokoj senzibilnosti prema pripadnicima romske zajednice, kao i pripadnicima romske zajednice na saradnji kroz sve projektne aktivnosti.

Posebnu zahvalnost dugujemo UNICEF-u  Crna Gora, koji je podržao ovaj projekat koji je od značaja za romsku zajednicu ali i svakakao značajan zbog  doprinosa integraciji same lokalne romske zajednice.

 

Paula Božović, angažovana Medijatorka u projektu.

Želim da se zahvalim Domu zdravlja na ovom odličnom projektu kroz koji smo mi iz lokalne romske zajednice dosta toga naučili o opštem zdravlju a posebno o značaju vakcina za očuvanje zdravlja ljudi. Prije ovog proejkta većina Roma/kinja je imalo drugačije mišljenje o vakcinama pa smo zbog neznanja i straha od vakcina izbjegavali vakcinisanje a posebno smo izbjegavali da vakcinišemo našu djecu. Nakon projekta mnogi od nas su promijenili mišljenje o vakcinama pa su određeni roditelji dozvolili doktorima da ih vakcinišu tokom posjeta u naseljima. Ponosna sam što sam bila uključena u ovaj proejekat kao Medijatorka i zahvaljujem se što su me uključili u projekat. Nadam se da ćemo i u buduće imati slične akcije u vezi zdravlja jer mojoj zajednici je potrebna podrška a posebno podrška kakao bismo promijenili svoje navike i povećali znanje o tome kako sačuvati sopstveno zdravlje.