Danas je u našim prostorijama realizovana aktivnos ,, Izgradnja kapaciteta zdravstvenih radnika na prvoj liniji".

U okviru aktivnosti dr Mirela Redžepagić Bada je održala predavanje medecinskom osoblju Doma zdravlja koje je direktno ukljuceno u proces imunizacije djece, a na temu novih dostignuca u oblasti imunizacije. Ova aktivnost je dio projekta ,,Angažovanje zajednice u povećanju broja rutinskih imunizacija u lokalnoj romskoj i egipćanskoj zajednici u Bijelom Polju",  podržana je od starane UNICEF-a, projekat je finansiran sredstvima EU.