Dana 06. 06. 2022. godine, ekipa Doma zdravlja Bijelo Polje u sastavu Prim. dr Julija Bošković, pedijatar i medicinski tehničari Vesna Obradović i Dušan Mujović, obavila je zdravstveni nadzor nad djecom   Romske populacije do 18 godina, u naseljima Rakonje, Strojtanica, Ploča i Nedakusi.

Tom prilikom izvršeno je evidentiranje, kontrolisanje vakcinalnog  statusa i obavljeni pregledi istih pacijenata uz davanje savjeta i preporuka za ishranu i obaveznu imunizaciju protiv zaraznih bolesti.

„Uprkos problemima koji proizilaze iz njihovih čestih migracija, odlaska u druge opštine i inostranstvo, ipak, kontinuiranim radom, uspijevamo uspostaviti zadovoljavajući zdravstveni nadzor nad tom djecom“, kaže dr Julija Bošković.