U Savjetovalistu za mlade, sa učenicima SSŠ, farmaceutski smjer, obilježen je Svjetski dan borbe protiv alkoholizma ( 1.april).

Kroz interaktivnu radionicu koju su vodile pedijatarica dr Majda Dobardžic i psihološkinja Natasa Vukovic, učesnici su upoznati sa problemom alkoholizma kod mladih, posledicama koje on nosi i načinima kako se suočiti sa izazovima vezanim za zloupotrebu alkohola