U Savjetovalištu za reproduktivno zdravlje ginekološkinja dr Ivana Bošković održala je predavanje na temu „Unapređenje reproduktivnog zdravlja romskih žena“.

Pored unapređenja zdravlja Romkinja, cilj ovog predavanja je i povećanje dostupnosti i korišćenja zdravstvene zaštite kao i promjena ponašanja u vezi sa očuvanjem zdravlja i planiranjem porodice.