Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore - Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima je, u saradnji sa Upravom za kadrove, u Bijelom Polju 23.10.2019. godine odražao seminar pod nazivom: "Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima" . 

Iz JZU Dom zdravlja Bijelo Polje seminaru su prisustvovala dva predstavnika. Ova aktivnost je definisana kao zajednička aktivnost Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova, Akcionim planom za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima, u okviru poglavlja pod nazivom Prevencija i Edukacija.