Izabrani doktori za odrasle

Radno vrijeme:
  • prva smjena od 07,00 do 14,00 časova
  • druga smjena od 14,00 do 21,00 časova
Kontakt telefon:

050-435-187

Timovi izabranih doktora za odrasle:

   Elektronsko zakazivanje pregleda

 

  izabrani doktor medicinska sestra mobilni telefon fiksni telefon
1. dr Lidija Delević  ms Ljiljana Marinković  069 051 001 050-435-187
2. dr Alma Bajramspahić ms Radmila Sekulić  069 051 002 050-435-187
3. dr Dalmir Ćorović ms Muradija Kijamet  069 051 021 050-435-187
4. dr Meliha Nasufović ms Sabina Šećerović  069 051 022 050-435-187

Punkt u Domu zdravlja u gradu - lokacija opšte medicine

Radno vrijeme:
  • prva smjena od 07,00 do 14,00 časova
  • druga smjena od 14,00 do 21,00 časova
Kontakt telefon:

050-431-150 - Call centar (izbor sestre izabranog doktora se bira po instrukcijama govornog automata)
050-435-165 - odgovorna sestra (prva smjena)

Timovi izabranih doktora za odrasle:
  izabrani doktor medicinska sestra mobilni telefon fiksni telefon
1. dr Snežana Vuković ms Semija Ećo 069 051 024 

050-431-150

(birajte broj 7)

2. dr Admir Hasić ms Lidija Konatar  069 051 013

050-431-150

(birajte broj 3)

3. dr Ljiljana Radović ms Biljana Rakonjac  069 051 019

050-431-150

(birajte broj 6)

4. dr Lidija Kosović ms Ifeta Mehović  069 051 006

050-431-150

 (birajte broj 4)

5. dr Violeta Piper ms Vesna Bulatović 069 051 018

050-431-150 

(birajte broj 5)

6. dr Nikola Raosavljević ms Radosava Mrdak  069 051 003

050-431-150

 (birajte broj 1)

7. dr Sanja Gutić Božović ms Blagica Nedović  069 051 004

050-431-150 

(birajte broj 2)

8. dr Sonja Kovačević ms Sonja Marinac 069 051 023

050-431-150 

(birajte broj 8)

9. dr Milinko Popović ms Alisa Ćorović  069 051 014

050-431-150 

(birajte broj 9)

 


Izabrani doktori za odrasle - terenske ambulante

  Ambulanta Izabrani doktor Medicinska sestra Kontakt telefon
1. Rasovo dr Admir Šabanović ms Nada Šebek 050-482-318
2. Njegnjevo dr Tamara Tumbas mt Dragan Cubović 050-477-493
3. Kanje dr Tamata Tumbas ms Katarina Novović 050-479-202
4. Bistrica dr Tamata Tumbas ms Katarina Novović 050-471-044
5. Zaton dr Tamara Tumbas ms Selima Krivošić 050-475-171
6. Goduša dr Tamara Tumbas mt Hamdija Adrović 069-346-629
7. Crhalj dr Tamara Tumbas ms Sabaheta Adrović 069-631-533
8. Lozna dr Tamara Tumbas ms Senadija Korać 050-475-040
9. Godijevo dr Tamara Tumbas mt Hamdija Adrović 068-826-376
10. Sušica dr Tamara Tumbas ms Sabaheta Adrović 069-631-533
11. Tomaševo dr Tatjana Šćepanović ms Svetlana Pejović 050-478-855
12. Pavino Polje dr Tatjana Šćepanović ms Jelena Leković 050-476-446
13. Bliškovo dr Tatjana Šćepanović ms Jelena Leković 069-449-190