Statut JZU Dom zdravlja Bijelo Polje
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja – Bijelo Polje