U Domu zdravlja predstvanici Instituta za javno zdravlje Crne Gore održali su edukativni skup  za zdravstvene radnike koji zbrinjavaju oboljele od šećerne bolesti: timovi izabranih doktora za odrasle, djecu i žene, i za timove izabranih doktora za odrasle koji su uključeni u skrinig. Teme skupa su bile:

  • Šećerna bolest i evolucija (dr Dragan Likić)
  • Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva-evaluacija (prim. dr sc.med. Đurđica Ostojić)

U susret 7. aprilu, Svjetskom danu zdravlja, Dom zdravlja je danas na gradskom trgu organizovao zdravstveno-sportsku manifestaciju, u cilju promocije fizičke aktivnost kao važnog  aspekta zdravlja. 

U Savjetovalištu za mlade održana je radionica na temu "Prevencija zavisnosti od interneta" u kojoj su učestvovali korisnici savjetovališta za mlade i učenici srednjih škola.

U prostroijama Doma zdravlja održana je promocija programa "Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje male djece".

Na konferenciji za medije predstavljeni su rezultati koje je crngorski zdravstveni sistem ostvario tokom protekle godine.

GALERIJA

Back to Top