Na stručnom skupu koji je organizovao Fond za zdravstveno osiguranje (FZO), istaknuto je da raste broj pacijenata koji pate od poremećaja disanja u toku spavanja.

EDUKATIVNI STRUČNI KURS

Nadzor nad neželjenim dejstvima nakon imunizacije

U skladu sa Programom KME, Institu za javno zdravlje Crne Gore u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredsta Crne Gore organizuje dva dvoipodnevna Edukativna stručna kursa iz oblasti nadzora, nad neželjenim dejstvima nakon imunizacije, koji imaju za cilj dalje jačanje stručnih kapaciteta zdravstvenih radnika i zdravstvenih institucija u oblasti imunoprofilakse. Prvi kurs će se održati u periodu od 29.10 - 31.10.2018. godine, a drugi kurs u periodu od 31.10. - 02.11.2018. godine.

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje posjetila zamjenica zaštitnika ljudskih i manjinskih prava Snežana Mijušković sa saradnicima.

Stručni tim Savjetovališta za mlade je tim povodom sa grupom polaznika i korisnika uluga Savjetovališta za mlade obišao mnogočlanu porodicu (desetoro djece) u prigradskom naselju.

Dana 10.10.2018. godine Savjetovalište za mlade Doma zdravlja Bijelo Polje obilježilo je svjetski dan mentalnog zdravlja.

GALERIJA

Back to Top