Na osnovu člana 104. stav 3  Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.list CG“,broj 3/16,2/17, 44/18, 24/19,82/20 i 08/21), Godišnjeg plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2022.godinu broj 1-112/22-536/36 od 27.04.2022.godine,saglasnosti Ministarstva zdravlja na objavljivanje javnog konkursa za dodjelu specijalizacija broj 7-112/22-1888/2 od 16.06.2022.godine, JZU Dom zdravlja Bijelo Polje raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

 Dana 06. 06. 2022. godine, ekipa Doma zdravlja Bijelo Polje u sastavu Prim. dr Julija Bošković, pedijatar i medicinski tehničari Vesna Obradović i Dušan Mujović, obavila je zdravstveni nadzor nad djecom   Romske populacije do 18 godina, u naseljima Rakonje, Strojtanica, Ploča i Nedakusi.

Tom prilikom izvršeno je evidentiranje, kontrolisanje vakcinalnog  statusa i obavljeni pregledi istih pacijenata uz davanje savjeta i preporuka za ishranu i obaveznu imunizaciju protiv zaraznih bolesti.

„Uprkos problemima koji proizilaze iz njihovih čestih migracija, odlaska u druge opštine i inostranstvo, ipak, kontinuiranim radom, uspijevamo uspostaviti zadovoljavajući zdravstveni nadzor nad tom djecom“, kaže dr Julija Bošković.

Predstavnici UNICEF-a i Ministarstva zdravlja posjetili su našu ustanovu, koja već godinama unazad uspješno sprovodi program roditeljstva “ Brižne porodice”.

Dana 19.05.2022 na predlog predstavnika romske populacija Dom zdravlja Bijelo Polje je organizova edukativno predavanje  na temu "Prevencija COVID -19 infekcije i Post COVID sindrom".

GALERIJA

Back to Top