Dana 14.02. U savjetovalistu za mlade održana je radionica na temu ljubav i zaljubljenost. Djeca su imala priliku da obrađuju ove njima interesantne teme i da ih na kreativan način prezentuju.

Korisnici savjetovališta za mlade organizvali su priredbu za djecu, kao i njihove roditelje u Centru za djecu sa posebnim potrebama.

Održano predavanje u okviru Savjetovališta za trudnice Doma zdravlja Bijelo Polje. Stručni tim koji je trudnicama dao brojne  savjete činili su ginekolog Spec.dr Adnan Striković i ms. Radmila Poleksić.

U Savjetovalištu za dijabetes Doma zdravlja Bijelo Polje dr Violeta Piper održala je predavanje za oboljele od dijabetesa.

Dom zdralja Bijelo Polje obilježio je 01.decembar Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a.

U Savjetovaištu za HIV održano je predavanje povodom dana prevencije HIV-a. Predavanje su održali psihijatar dr Gordana Konatar i epidemiolog dr Aleksandar Jeknić. Poseban fokus je bila prevencija, upoznavanje sa problemima. Članovi Savjetovališta za mlade imali su priliku da vide prostorije u kojima se vrši anonimno testiranje i sprovodi savjetodavan rad.

GALERIJA

Back to Top