Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Domu zdravlja Bijelo Polje počeće u utorak, 12. novembra 2019.godine.

U Dom zdravlja Bijelo Polje Prim.dr Majda Dobardžić održala je predavanje na temu „Unapređenje reproduktivnog zdravlja romskih žena“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore - Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima je, u saradnji sa Upravom za kadrove, u Bijelom Polju 23.10.2019. godine odražao seminar pod nazivom: "Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima" . 

Pravovremeno otkrivanje uzroka i uključivanje djeteta u terapiju može da spriječi ili otkloni jezičko-govorni poremećaj. Poremećaji govorno-jezičkog aparata kod djece sve su učestaliji, a nerijetko se dešava da se neki problem sa govorom primijeti tek onda, kada dijeti krene u prvi razred osnovne škole.

U skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima, Odsjek za polno prenosive, krvlju prenosive, gljivične i ostale bolesti sa savjetovalištem za HIV/AIDS Instituta za javno zdravlje Crne Gore je, u okviru redovnih aktivnosti obišao mreže Savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje  i testiranje na HIV (DPST) u domovima zdravlja.

GALERIJA

Back to Top