Danas je u Domu zdravlja Bijelo Polje počela sa radom Škola za trudnice, Škola je namijenjena trdunicama od 22 nedelje trudnoće. Školu vode strukovne medicinkse sestre Tine Novović i Ana Milićević. U toku trajanja škole za buduće majke biće uključeni stručnjaci iz oblasti ginekologije i akušerstva,. pedijatrije, fizijatrije, nutricionizma, psihologije, stomatologije…


Cilj škole je da:

• na najbolji način pripremi trudnice za porođaj,
• nauči trudnice da prate faze porođaja,
• njega novorođenčeta
• dojenje
• preveniraju eventualne probleme u prvim danima poslije porođaja
• da se po završetku škole osećaju sigurno i da bez straha i panike krenu na porodjaj.

Škola za trudnice, posebno kod prvorotki, ima veliku ulogu. Kroz savjetovalište se edukujemo o očuvanju reproduktivnog zdravlja. Cilj naše škole je sprječavanje mogućih komplikacija na porođaju, smanjenje perinatalnog mortaliteta i morbiditeta. Takođe, cilj savjetovališta za reproduktivno zdravlje je pripremiti buduće roditelje da informisani i bez straha prolaze kroz trudnoću, porođaj i period poslije porođaja, uključivanje oba roditelja u njezi djeteta, spriječavanje i smanjenje broja komplikacija na porođaju.