Objava tendera za nabavku medicinske opreme za projekat: Poboljšanje kvaliteta usluga mikrobioloških laboratorija

Objavu tendera i tenderske dokumentacije možete preuzeti na linkovima:

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405065-2022:TEXT:EN:HTML

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=11747