U Savjetovalištu za dijabetes Doma zdravlja Bijelo Polje dr Violeta Piper održala je predavanje za oboljele od dijabetesa.

 Posjetiocima je ukazano na opasnost od dijabetesa, mjere prevencije, liječenje i kontrolu, ali i kako da poboljšaju kvalitet života ukoliko su već oboljeli. U Savetovalištu pacijenti mogu dobiti uputstva o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i stilu života uopšte, dnevnom praćenju glikemije kao i samodavanju insulina. U Savjetovalištu za dijabetes mjesečno se organizuje rad sa dijabetičarima u grupi.