Izabrani doktori za djecu

Organizaciona jedinica ID za djecu Doma zdravlja Bijelo Polje brine o zdravlju oko 12.000 bjelopoljske djece uzrasta od 0 do 18 godina. Rad u Službi zahtijeva timski rad. Za sada radi 5 timova koje čine: 5 specijalista pedijatara, 1 medicinska sestra sa visokom stručnom spremom, 10 pedijatrijskih sestara - srednja školska sprema i 2 medicinske sestre opšteg smjera.

Izabrani pedijatri obavljaju preventivne i kurativne preglede. Preventivni pregledi se obavljaju u Savjetovalištu i sastoje se od pregleda zdrave odojčadi, male i školske djece, sistematskih pregleda, kontrolnih sistematskih pregleda i imunizacije. Preventivni pregledi se obavljaju svakog radnog dana. Svaki pedijatar ima određeni termin u toku smjene kada radi u Savjetovalištu. Pregled je potrebno zakazati kod medicinske sestre Vašeg izabranog pedijatra. Bolesna djeca se primaju u ostalom dijelu radnog dana, izutetak čine djeca koja zahtijevaju neodložni pregled (hitni slučajevi). Trijažu vrše izabrani ljekar i izabrana sestra.

Kontakt telefon:

050-432-372

Radno vrijeme:

Svakog radnog dana i subotom od 07,00 do 21,00 čas i nedeljeom od 07.00 do 14.00h:

  • prva smjena od 07,00 do 14,00 časova,
  • druga smjena od 14,00 do 21,00 časova.

U danima vikenda i praznika radi po jedan pedijatar i prima svu djecu koja se prijave za pregled bez obzira na to ko im je izabrani pedijatar.

 

Odgovorni doktor službe:

Prim. dr Julija Bošković, specijalista pedijatrije

 
Odgovorna sestra:

Stojanka Femić,  medicinska sestra

 

Timovi izabranih doktora za djecu:
 
1. prim. dr Majda Dobardžić Adisa Idrizović   069 051 026
2. prim. dr Julija Bošković Anka Lukovac   069 051 025
3. dr Remka Međedović Stojanka Femić   069 051 036
4. dr Nevzeta Agić Velka Knežević   069 051 034
5. dr Maida Kučević Zorica Ljujić   069 051 035
6. dr Remka Međedović Stojanka Femić   069 051 036
7. dr Mirela Redžepagić Banda Belma Kovačević   069 051 037

 

Intervencija:
  1. Nada Cvijović, med. sestra
  2. Marina Furundžić, med. sestra
  3. Anka Lukovac, med. sestra

 

Imunizacija:
  1. Dušan Mujović, med. tehničar
  2. Vesna Obradović, med. sestra.

 

Savjetovalište za zdravu djecu


Radno vrijeme:

Svakog dana od 09,00 do 18,00 časova, podijeljeno u dvije smjene i to:

  • prva smjena od 09,00 do 13,15 časova,
  • druga smjena od 15,00 do 18,00 časova.

 

Raspored rada ljekara u savjetovalištu:
prim. dr Majda Dobardžić 10,00 - 11,30 h 17,00 - 19,30 h 
prim. dr Julija Bošković 08,00 - 09,30 h  
dr Remka Međedović 11,30 - 13,00 h 15,00 - 17,00 h
dr Nevzeta Agić 10,00 - 11,30 h 15,00 - 17,00 h
dr Maida Kučević 11,30 - 13,00 h 17,00 - 19,30 h