VAKCINACIJA I PREVENTIVNI PREGLEDI

Sve preventivne aktivnosti (vakcinacija i preventivni pregledi) sprovode izabrani doktori za djecu– pedijatri, u savjetovalištu za djecu.

Izabrani doktori za odrasle za preventivne aktivnosti (vakcinacija i preventivni pregledi školske djece) upućuju svoje osiguranike u savjetovalište za djecu.

Kada roditelj za novorođenče izabere doktora, ono treba da dobije vakcinalni karton sa planom vakcinacija. 

Savjetovaliste za djecu

Savjetovalište za djecu se organizuje u okviru ambulante izabranog doktora za djecu - pedijatra.Izabrani doktor za djecu - pedijatar dio svojih dnevnih aktivnosti realizuje u savjetovalištu.

Savjetovalište za djecu može da koristi više izabranih doktora za djecu -pedijatara u istom danu po rasporedu koji se pravi za mjesec dana.

Savjetovaliste za mlade

Savjetovalište za mlade radi u jednoj ili dvije smjene, u zavisnosti od broja izabranih doktora u savjetovalištu i programa koji se ostvaruju.

Radno vrijeme savjetovališta odgovara radnom vremenu izabranih doktora za djecu - pedijatara i izabranih doktora za odrasle.

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje radi u jednoj ili dvije smjene, u zavisnosti od broja izabranih doktora koji rade u savjetovalištu i programa koji se realizuju.

Radno vrijeme savjetovališta odgovara radnom vremenu izabranih doktora za žene - ginekologa.

Populaciono savjetovalište

Populaciono savjetovalište radi u jednoj ili dvije smjene, zavisno od broja izabranih doktora i programa koji se realizuju.

Radno vrijeme savjetovališta odgovara radnom vremenu ambulanti izabranih doktora za odrasle.